Cookies helpen ons bij het leveren van onze diensten. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. - Lees meer - Sluit dit bericht

Onze missie

De Engels groep levert producten in dienst van logistiek en een beter milieu, met een sterke nadruk op duurzaamheid. We willen onze groei naar een Europese toppositie in stand houden door een professionele partner te zijn voor zowel onze klanten als leveranciers. Dit door:

 • Kwaliteit van onze producten, advies en service
 • Creativiteit van de door ons voorgestelde oplossingen
 • Duidelijkheid en toegankelijkheid van onze communicatie
 • Volledigheid van ons leveringsprogramma

Ons assortiment geeft antwoord op alle vragen naar magazijn- en transportbakken, magazijninrichting, meermalige verpakkingen, pallets en palletboxen, lekbakken, transportbakken gecertificeerd voor vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalbakken uit kunststof of staal. Dit ondersteund door onze elektronica, software en service voor afvalinzameling en logistiek.

Quality statement

Ons kwaliteitszorgsysteem is in het leven geroepen met als enig doel bovengenoemde missie te realiseren. Onze zelfstandige afdeling kwaliteitsbewaking bevordert en bewaakt dit, direct onder de verantwoordelijkheid van, en gesteund door de directie.

Kernpunten:

 • Samenwerking met vaste, uiterst gekwalificeerde en ISO gecertificeerde toeleveranciers zodat de fysieke kwaliteit van het geleverde product zeker gesteld is.
 • Controle op locatie bij nieuwe leveranciers en leveranciers met kwaliteitsproblemen om klachten te voorkomen in plaats van ze op te lossen.
 • Bewaking van het productieproces. Elke interne productieorder wordt afgetekend, gescand en gearchiveerd door de verantwoordelijke. We streven naar totale traceerbaarheid. In het magazijn wordt elk product gecontroleerd bij afleveringen en voor uitlevering.
 • Meten van onze prestatie. Doorlooptijden, foutenpercentages, beschikbaarheid van producten houden we bij, zodat we ontspannen levertijden kunnen beloven en ons er zeker van kunnen voelen dat onze klanten altijd tevreden, of nog liever blij verrast, zullen zijn als ze onze levering ontvangen.

ISO 9001 kwaliteitsstandaard

De ISO 9001 kwaliteitsstandaard onderstreept de kwaliteitsgarantie voor ontwerp, ontwikkeling, productie en service van de Engels Logistiek BV. De ISO 9001 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagement-systeem, waarmee een organisatie:

 • aantoont dat zij in staat is consequent producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.
 • voor klanttevredenheid zorgt door effectieve toepassing van het systeem, onder meer door processen gericht op continue verbetering en het voorkomen van non-conformiteit.

Certificate Engels Logistiek NEN-EN-ISO 9001

ISO 14001 kwaliteitsstandaard

Bij Engels vinden wij de toekomst van onze planeet en volgende generaties van groot belang. Kwaliteit en duurzaamheid zijn twee van onze kernwaarden. Concreet betekent dit dat we maatregelen treffen om CO-2 neutraal te produceren, ons energieverbruik verminderen, investeren in zonne-energie, uitsluitend in A- en B-label bedrijfsauto’s rijden en dat onze nieuwe vrachtauto’s aan de strengste EURO-normen voldoen. Ook bij onze leverancierskeuze laten we deze milieuaspecten meewegen.

Certificate Engels Logistiek NEN-EN-ISO 14001

Sustainability statement

De Engels groep denkt in termen van generaties in plaats van korte termijn winst, de toekomst van onze planeet gaat ons ter harte. Ons milieuzorgsysteem onderstreept dit.

Het richt zich primair op het voorkomen van bodem-, lucht- en waterverontreiniging alsmede het zuinig omgaan met grondstoffen.

Ons milieuzorgsysteem is geïntegreerd in ons kwaliteitsborgingssysteem en geschikt voor de aard, omvang en milieugevolgen van de activiteiten binnen Engels.

Kernpunten:

 • Integreren: van "best practises" in ons bedrijfshandboek om negatieve gevolgen van ons handelen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken.  
 • Opvoeden: van alle medewerkers binnen Engels Logistiek, zodat ze de noodzaak ervan inzien nadelige effecten van de bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken vooral op het gebied van energiegebruik, CO² emissie en afvalstromen. Waar nodig wordt deelname aan opleidingen ondersteund. Meedenken wordt actief gestimuleerd.  
 • Optimaliseren: van het grondstof- en energierendement binnen de organisatie. Einddoel is te komen tot een grondstof en energie neutrale bedrijfsvoering vanuit het "Cradle to Cradle" principe.  
 • Naleven: van de vigerende wetgeving op het gebied van "QESH" Quality, Environment, Safety and Health.

Trots kunnen wij melden dat Engels sinds december 2014 officieel volgens de NEN-EN-ISO 14001 gecertificeerd is.

Recycling statement

De Engels Group gaat voor "cradle to cradle". Hierbij staan hergebruik (via onze koopjeshoek) op de 1e en recycling op de 2e plaats. Bij iedere levering kratten, pallets of palletboxen garandeert Engels daarom terugkoop als de klant dit wenst.

Recycling en Engels Industrial Compound

Engels levert jaarlijks vele honderdduizenden kunststof bakken. Waar blijven deze bakken wanneer ze versleten of beschadigd zijn? Het eenvoudige antwoord is: Deze bakken worden volledig gerecycled!

Engels neemt de gebruikte kunststof bakken, pallets en palletboxen terug. De producten worden, indien ze niet meer gebruikt kunnen worden, vermalen. Na het vermalen wordt het materiaal in een compounder opgewerkt tot granulaat. Dit “nieuwe” granulaat, gemaakt van bestaande kunststof, heeft eigenschappen die in het algemeen te vergelijken zijn met nieuw materiaal.

Het materiaal wordt getest en gedocumenteerd, waardoor de vroegere kunststof bakjes na deze “verjongingskuur” weer prima opnieuw kunnen worden ingezet in een andere toepassing.

Dit alternatief voor nieuw/virgin materiaal noemen wij Engels Industrial Compound. Hierdoor is de cirkel rond en kunnen de waardevolle grondstoffen steeds weer worden hergebruikt.

Producten gemaakt van deze gerecyclede kunststof kunt u herkennen aan onderstaande groene opdruk. duurzaamheids statement

Copyright © 2019 Engels. All rights reserved.