Cookies helpen ons bij het leveren van onze diensten. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. - Lees meer - Sluit dit bericht

Deskundig beheer van klinisch afval is van vitaal belang voor elke organisatie die gevaarlijk afval produceert.


Ziekenhuizen, verpleeghuizen, klinieken, laboratoria, praktijken, bejaardencentra, apotheken: allemaal plekken waar specifiek afval vrijkomt. Strenge wetgeving is van kracht om schade aan het milieu en de gezondheid van personeel en organisatie te voorkomen.

Specifieke verpakking besmet afval

De wet stelt eisen aan de verpakking van specifiek ziekenhuisafval. Deze verpakkingen zijn verplicht voordat we dit gevaarlijke afval mogen vervoeren. Ze zijn geregeld in het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, de zogenaamde ADR-verpakkingsinstructies (ADR staat voor het genoemde Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). In de onderstaande tabel treft u een overzicht van infectueuze stoffen en hun bijbehorende ADR-instructies. 

 Infectueuze stof

  Classific.code

 UN-nrs

 ADR-instructie

 Gevaarlijk voor mensen

 I 1

 2814

 P 620

 Alleen gevaarlijk voor dieren

 I 2

 2900

 P 620 / P099

 Ziekenhuisafval

 I 3

 3291, 3291

 P 621

 Biologische stoffen

 I 4

 3373

 P 650

De bulk van het afval is ongespecificeerd ziekenhuisafval afkomstig van de medische behandeling van mensen, dieren of van biologisch onderzoek, waarbij de aanwezigheid van infectueuze stoffen miniem is. Dit afval valt onder de UN 3291 regelgeving met bijbehorende verpakkingsinstructie P621. Dit type ziekenhuisafval dient door gespecialiseerde bedrijven of speciale afdelingen van afvalverwerkingsbedrijven afgevoerd en verbrand te worden.

Engels levert hiervoor kartonnen dozen en kunststof vaatjes die zijn goedgekeurd voor dit type afval.

Sterilisatie in plaats van verbranding

In plaats van verbranding is sterilisatie ook toegestaan en een vele malen goedkoper alternatief. Na sterilisatie is er geen sprake meer van speciale regelgeving en mag het afval normaal verbrand of gestort worden. Echter tot het afval zover is, valt deze afvalstroom nog wel onder de “Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen” ook op het eigen terrein van het ziekenhuis.

Engels levert een UN gekeurd systeem voor het afvoeren van klinisch afval, gebaseerd op het gebruik van stevige zakken en 4-wiel containers. Hierdoor is het in veel gevallen niet meer nodig te werken met dure eenmalige verpakkingen, maar volstaan zakken (zakken kosten hooguit 5% van de prijs van vaatjes). De bijbehorende afvalzakken zijn op voorgeschreven wijze bedrukt en er zijn zakkensluiters en sterke en eenvoudig te reinigen houders leverbaar.

ziekenhuis afvalcontainers

Een andere kostenbesparing kan verkregen worden door het beter scheiden van het medisch afval, bijvoorbeeld door de naalden apart in te zamelen in naaldenbekers, waardoor de hoeveelheid duur medisch afval verminderd wordt.

Download hier onze documentatie "Veilige afvalinzameling in de zorgsector"

Veilige afvalinzameling in de zorgsector

Verklaring van de genoemde P-nummers:

P620

De binnenverpakking moet bestaan uit:

  • vloeistofdichte houder(s) als primaire verpakking(en);
  • vloeistofdichte secundaire verpakking
  • behalve voor vaste infectueuze stoffen, voldoende absorberend materiaal tussen de primaire houder(s) en de secundaire verpakking om de hele inhoud te absorberen; als meerdere primaire houders worden geplaatst in een enkele secundaire verpakking dan moeten deze afzonderlijk omwikkeld of gescheiden worden, zodat onderlinge aanraking is uitgesloten. 

Een stijve buitenverpakking van voldoende sterkte met betrekking tot de inhoud, de massa en het gebruik waarvoor deze bestemd is. De kleinste buitenafmeting mag niet minder dan 100mm zijn.

P621

Stijve, dichte verpakkingen die op het beproevingsniveau van verpakkingsgroep II ?? voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6.1 WO: van de ADR? voor vaste stoffen, op voorwaarde dat er voldoende absorberend materiaal is om de gehele hoeveelheid aanwezige vloeistof te absorberen en de verpakking instaat is vloeistoffen binnen te houden.

Voor colli die grotere hoeveelheden vloeistof bevatten: stijve verpakkingen die op het beproevingsniveau van verpakkingsgroep II voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6.1 voor vloeistoffen.

P099

Er mogen slechts verpakkingen worden gebruikt die door de bevoegde autoriteit zijn goedgekeurd.

P650

De verpakking moet van een goede kwaliteit zijn, sterk genoeg om de schokken en belastingen te weerstaan.

(bron: RIVM)

Regelgeving rondom medisch afval

Deskundig beheer van klinisch afval is van vitaal belang voor elke organisatie die gevaarlijk afval produceert.


Ziekenhuizen, verpleeghuizen, klinieken, laboratoria, praktijken, bejaardencentra, apotheken: allemaal plekken waar specifiek afval vrijkomt. Strenge wetgeving is van kracht om schade aan het milieu en de gezondheid van personeel en organisatie te voorkomen.

Specifieke verpakking besmet afval

De wet stelt eisen aan de verpakking van specifiek ziekenhuisafval. Deze verpakkingen zijn verplicht voordat we dit gevaarlijke afval mogen vervoeren. Ze zijn geregeld in het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, de zogenaamde ADR-verpakkingsinstructies (ADR staat voor het genoemde Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). In de onderstaande tabel treft u een overzicht van infectueuze stoffen en hun bijbehorende ADR-instructies. 

 Infectueuze stof

  Classific.code

 UN-nrs

 ADR-instructie

 Gevaarlijk voor mensen

 I 1

 2814

 P 620

 Alleen gevaarlijk voor dieren

 I 2

 2900

 P 620 / P099

 Ziekenhuisafval

 I 3

 3291, 3291

 P 621

 Biologische stoffen

 I 4

 3373

 P 650

De bulk van het afval is ongespecificeerd ziekenhuisafval afkomstig van de medische behandeling van mensen, dieren of van biologisch onderzoek, waarbij de aanwezigheid van infectueuze stoffen miniem is. Dit afval valt onder de UN 3291 regelgeving met bijbehorende verpakkingsinstructie P621. Dit type ziekenhuisafval dient door gespecialiseerde bedrijven of speciale afdelingen van afvalverwerkingsbedrijven afgevoerd en verbrand te worden.

Engels levert hiervoor kartonnen dozen en kunststof vaatjes die zijn goedgekeurd voor dit type afval.

Sterilisatie in plaats van verbranding

In plaats van verbranding is sterilisatie ook toegestaan en een vele malen goedkoper alternatief. Na sterilisatie is er geen sprake meer van speciale regelgeving en mag het afval normaal verbrand of gestort worden. Echter tot het afval zover is, valt deze afvalstroom nog wel onder de “Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen” ook op het eigen terrein van het ziekenhuis.

Engels levert een UN gekeurd systeem voor het afvoeren van klinisch afval, gebaseerd op het gebruik van stevige zakken en 4-wiel containers. Hierdoor is het in veel gevallen niet meer nodig te werken met dure eenmalige verpakkingen, maar volstaan zakken (zakken kosten hooguit 5% van de prijs van vaatjes). De bijbehorende afvalzakken zijn op voorgeschreven wijze bedrukt en er zijn zakkensluiters en sterke en eenvoudig te reinigen houders leverbaar.

ziekenhuis afvalcontainers

Een andere kostenbesparing kan verkregen worden door het beter scheiden van het medisch afval, bijvoorbeeld door de naalden apart in te zamelen in naaldenbekers, waardoor de hoeveelheid duur medisch afval verminderd wordt.

Download hier onze documentatie "Veilige afvalinzameling in de zorgsector"

Veilige afvalinzameling in de zorgsector

Verklaring van de genoemde P-nummers:

P620

De binnenverpakking moet bestaan uit:

  • vloeistofdichte houder(s) als primaire verpakking(en);
  • vloeistofdichte secundaire verpakking
  • behalve voor vaste infectueuze stoffen, voldoende absorberend materiaal tussen de primaire houder(s) en de secundaire verpakking om de hele inhoud te absorberen; als meerdere primaire houders worden geplaatst in een enkele secundaire verpakking dan moeten deze afzonderlijk omwikkeld of gescheiden worden, zodat onderlinge aanraking is uitgesloten. 

Een stijve buitenverpakking van voldoende sterkte met betrekking tot de inhoud, de massa en het gebruik waarvoor deze bestemd is. De kleinste buitenafmeting mag niet minder dan 100mm zijn.

P621

Stijve, dichte verpakkingen die op het beproevingsniveau van verpakkingsgroep II ?? voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6.1 WO: van de ADR? voor vaste stoffen, op voorwaarde dat er voldoende absorberend materiaal is om de gehele hoeveelheid aanwezige vloeistof te absorberen en de verpakking instaat is vloeistoffen binnen te houden.

Voor colli die grotere hoeveelheden vloeistof bevatten: stijve verpakkingen die op het beproevingsniveau van verpakkingsgroep II voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6.1 voor vloeistoffen.

P099

Er mogen slechts verpakkingen worden gebruikt die door de bevoegde autoriteit zijn goedgekeurd.

P650

De verpakking moet van een goede kwaliteit zijn, sterk genoeg om de schokken en belastingen te weerstaan.

(bron: RIVM)

Copyright © 2019 Engels. All rights reserved.